Agenda 2020

Datum Events

6 januari 2020

Draaidag RTLZ De Barometer


10-11-12 januari 2020

Kelsoo workshops Rutger's University New Brunswick Amerika

Reis met Pascale Nieuwland van SNPI mee naar deze inspirerende drie dagen. Ontmoet bedrijven, wetenschappers en kenniscentra op het gebied van medewerkersparticipatie.

Ontmoet goeroe Joseph Blasi in levende lijve.

lees meer

2 februari 17.30 uur 

Uitzending RTLZ De Barometer met een bijdrage van SNPI

Data worden later bekend gemaakt van...

Door Corona weten we nog niet wanneer en hoe de reguliere bijeenkomsten zullen worden gehouden. 

1. Oriëntatieworkshop SNPI 

2. Company only netwerk bijeenkomst SNPI

3. Jaarlijks SNPI-diner in Karel V te Utrecht