streep2

Wat wij doen

Personeelsaandelen voor alle medewerkers zorgt voor meer betrokkenheid, grotere verantwoordelijkheid en betere financiële prestaties.

Heeft u hulp nodig bij het opzetten van een regeling, kijkt u dan bij advies of neem contact met ons op.

Om u goed te oriënteren op het onderwerp, kunt u deelnemen aan de oriëntatieworkshop (zie events) of eerst op uw gemak het boek Iedereen aandeelhouder lezen.

Heeft u al een regeling en u wilt uw regeling up-to-date houden. SNPI heeft ook een platform voor bedrijven met een brede aandelenparticipatie. Deze community is een netwerk speciaal opgericht voor bedrijven die al een aandelenregeling hebben en van elkaar willen leren en kennis uitwisselen.

Door u aan te sluiten bij SNPI krijgt u meer kennis over de knelpunten en hoe u deze kunt oplossen. Via ons platform komt u in contact met gelijkgestemde ondernemers.

Wij zijn hét kenniscentrum op het gebied van medewerkersaandelen. Dit doen wij zonder winstoogmerk, zo zijn wij gespecialiseerd en kunnen wij het beste advies tegen de laagste prijs leveren!

Hoe doen we dat 

Hoe ziet zo'n adviestraject er dan uit? En wat doen wij dan precies in het traject? In het volgend schema hebben wij dit weergegeven.

afbeelding jaarlijks 

Ten eerste voeren wij stevige gesprekken om te ontdekken hoe de regeling er uit moet gaat zien. Wat zijn de doelstellingen en wat past bij u. Keuzes die daarbij gemaakt moeten worden zijn, bijvoorbeeld voor wat voor soort financiële participatie er gekozen dient te worden: werknemersaandelen of certificaten van aandelen. Dan moeten we goed bekijken wie er mee mogen doen, het hele personeelsbestand of bijvoorbeeld alleen de medewerkers met een vast contract? Al deze keuze's nemen wij met u door.

Daarna stellen wij drie documenten op die de regeling samenvatten en inrichten: 

  • Een participatiereglement: met alle spelregels van de regeling 
  • Certificaathoudersovereenkomst: waarin medewerkers het participatiereglement ondertekenen 
  • Informatiebrochure voor medewerkers: waarin SNPI de details van de regeling nog eens extra uitlegt 

Twee dingen kunnen wij helaas niet zelf: 

  • waarderen, want dat is een vak apart en laten we graag over aan een specialist, bij voorkeur aangesloten bij NIRV
  • notarieel vastleggen van de regeling, want wij zijn geen notariskantoor. 

Wij kunnen u wel doorverwijzen naar kantoren die dit wel kunnen en ervaring hebben met medewerkersparticipatie.

Ten slotte, als de documenten af zijn, het plan is goedgekeurd door de Belastingdienst en de Notaris de officiële documenten heeft opgemaakt, kan het participatieplan ingevoerd worden. Ondertussen hebben wij u met u gewerkt aan een communicatieplan (informeren, prospectus, vraagbaak) en wordt er samen met u een informatiebijeenkomst voor uw medewerkers georganiseerd. Uit ervaring blijkt dat zo'n bijeenkomst veel vragen kan oplossen. Daarna starten de inschrijvingen en ook daarmee assisteert SNPI u helemaal, zelfs bij het jaar erna.