streep2

Onze aanpak

Wij zijn hét kenniscentrum op het gebied van medewerkersaandelen. Dit doen wij zonder winstoogmerk, zo zijn wij gespecialiseerd en kunnen wij het beste advies tegen de laagste prijs leveren!

Onze ervaring leert dat een participatie invoeren veel aandacht vraagt en er veel ingeregeld moet worden. SNPI gaat met u samenwerken om een plan te ontwerpen, wij kijken daarbij goed naar uw wensen en doelstellingen en gaan actief met u aan de slag om een plan goed in te voeren.

Hoe doen we dat 

Hoe ziet zo'n adviestraject er dan uit? En wat doen wij dan precies in het traject? In het volgend schema hebben wij dit weergegeven.afbeelding jaarlijks 

Ten eerste voeren wij gesprekken met om te ontdekken hoe de regeling er uit moet gaat zien. Wat zijn de doelstellingen en wat past bij u. Keuzes die daarbij gemaakt moeten worden zijn, bijvoorbeeld voor wat voor soort financiële participatie er gekozen dient te worden: werknemersaandelen of certificaten van aandelen. Dan moeten we goed bekijken wie er mee mogen doen, het hele personeelsbestand of bijvoorbeeld alleen de medewerkers met een vast contract? Al deze keuze's nemen wij met u door.

Daarna stellen wij drie documenten op die de regeling samenvatten en inrichten: 

  • Een participatiereglement: met alle spelregels van de regeling;
  • Certificaathoudersovereenkomst: waarin medewerkers het participatiereglement ondertekenen en de rechten en plichten staan benoemd van certificaathouders;
  • Informatiebrochure voor medewerkers: waarin SNPI de details van de regeling nog eens kort toelicht.

De belangrijkste rol die wij in elk traject hebben is de planning, projectmanagement, contact houden met alle adviseurs en betrokkenen. SNPI legt voor u het plan voor aan de Belastingdienst en houdt met het betreffende kantoor contact. Verder gaat SNPI met uw OR om tafel gaan en werken wij met u samen aan een communicatieplan. Naast het opstellen van een brochure, assisteren wij bij het maken van de financiële bijsluiter (het prospectus), geven wij samen met u een informatiebijeenkomst aan het personeel. Uit ervaring blijkt dat zo'n bijeenkomst veel vragen kan oplossen. Daarna starten de inschrijvingen en ook daarmee assisteert SNPI u helemaal, zelfs bij het jaar erna. Ook kunnen uw medewerkers en STAK-bestuurders kosteloos vragen stellen aan SNPI, zolang u bij het netwerk bent aangesloten.

Er zijn slechts twee dingen in het traject, die wij zelf niet kunnen doen: 
  • waarderen, want dat is een vak apart en laten we graag over aan een specialist,
    bij voorkeur aangesloten bij NIRV
  • notarieel vastleggen van de regeling, want wij zijn geen notariskantoor. 

Wel kunnen wij u doorverwijzen naar kantoren die dit kunnen doen en ervaring hebben met medewerkersparticipatie.