Over ons

De Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) is het expertisecentrum voor financiële medewerkersparticipatie in Nederland. SNPI heeft een brede kennis van financiële participatieplannen via aandelen en/of certificaten van aandelen, waar medewerkers in kunnen participeren. SNPI kent het hele traject van oriëntatie, ontwerp tot aan implementatie en evaluatie. 

SNPI heeft drie hoofdactiviteiten:

  1. Kennis delen
  2. Platform voor bedrijven en lobby & promotie
  3. Advisering

Doel SNPI

SNPI heeft als belangrijkste doel Nederlandse bedrijven helpen bij het invoeren van een participatieregeling of het up-to-date houden van een bestaande regeling. Dit doet SNPI als volgt:

Kennis delen 
SNPI is een kenniscentrum voor iedereen met vragen over medewerkersparticipatie. SNPI brengt deskundigheid en ervaring uit wetenschap, van experts en uit de ondernemerspraktijk bij elkaar. Wij organiseren workshops en congressen, brengen eigen publicaties uit en ondersteunen onderzoek naar financiële medewerkersparticipatie.

Platform voor bedrijven en lobby & promotie
SNPI is de stem van de bedrijven met financiële medewerkersparticipatie. Via het platform kunnen bedrijven kennis en ervaring delen, bij elkaar komen, netwerken en input geven voor de promotie. SNPI heeft als doel om het onderwerp financiële werknemersparticipatie verder in Nederland op de kaart te zetten en bekendheid te genereren voor het thema en doet dit samen met de participatieve ondernemingen van het platform.
Lees hier waarom wij het belangrijk dat er meer fiscaliteiten komen voor medewerkersaandeelhouderschap.

Advisering
Onze dienstverlening is toegesneden op de verschillende vragen uit de markt: van oriëntatie tot geheel implementeren van een participatieplan met/voor uw medewerkers. Of het nu één medewerkers is voor een managementparticipatie of bredere regelingen met meer medewerkers. SNPI kan u bij alle soorten participaties begeleiden.

Naast het invoeren van regelingen, voeren wij ook evaluaties uit van bestaande plannen en kunnen wij u helpen bij een bedrijfsovername met personeel (MBO of MEBO).

SNPI stelt niet alleen de overeenkomsten op, maar doet meer. Onze specialiteit is samen met de onderneming zoeken naar de beste fit voor uw organisatie en hoe de participatie kan worden geïntegreerd in de organisatie. Hoe werkt de regeling door op de werkvloer. Vooral bij bredere regelingen is het belangrijk dat medewerkers informatie ontvangen over de regeling en weten welke invloed zij kunnen uitoefenen (en dan hebben wij het niet over formeel stemrecht).

Hierin verschillen wij met de meeste juristen en notarissen. 

Missie van SNPI

SNPI is een Nederlandse non-profit organisatie voor het bevorderen van aandeelhouderschap van medewerkers bij de bedrijven waar zij werken.  SNPI heeft kennis van financiële participatie voor ondernemingen (alle vormen van aandelenplannen voor werknemers) en heeft als doel duurzame financiële aandelenparticipatie te bevorderen en de belangen van ondernemingen met aandelenplannen te behartigen.

Financiële grondslag van SNPI

SNPI heeft geen winstoogmerk. De promotionele activiteiten van SNPI worden mogelijk gemaakt door het fonds Stichting Werkgemeenschappen Bergeijk. Van dit geldfonds ontvangt SNPI jaarlijks een kleine bijdrage van voor het informeren van bedrijven over medewerkersparticipatie. Met deze bijdrage wordt de website en alle publicaties bekostigd. Zo bieden wij iedereen toegang tot informatie over financiële medewerkersparticipaties.

Alle overige activiteiten van SNPI worden kostendekkend uitgevoerd. Het platform en de activiteiten voor de achterban worden gefinancierd uit de contributiegelden.
Voor alle advieswerkzaamheden wordt een fee gevraagd of bieden wij pakketten aan tegen een vaste prijs. 

Dat we non-profit zijn betekent niet dat we concessies doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het team en de flexibele schil bestaat uit zeer ervaren professionals. 

Privacy Policy website 

Kennismakingsgesprek inplannen

 

Handboek

Handboek financiële medewerkersparticipatie

Boek_Iedereen_aandeelhouder_SNPI-_klein.jpg
U kunt het boek hier bestellen.