Over ons

De Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) is het expertisecentrum voor financiële medewerkersparticipatie in Nederland. SNPI heeft een brede kennis van financiële participatieplannen via aandelen en/of certificaten van aandelen, waar medewerkers in kunnen participeren. SNPI kent het hele traject van oriëntatie, ontwerp tot aan implementatie en evaluatie. 

SNPI heeft drie hoofdactiviteiten:

  1. Kennis delen
  2. Platform voor bedrijven en lobby & promotie
  3. Advisering

Doel SNPI

SNPI heeft als belangrijkste doel Nederlandse bedrijven helpen bij het invoeren van een participatieregeling of het up-to-date houden van een bestaande regeling. Dit doet SNPI als volgt:

Kennis delen 
SNPI is een kenniscentrum voor iedereen met vragen over medewerkersparticipatie. SNPI brengt deskundigheid en ervaring uit wetenschap, van experts en uit de ondernemerspraktijk bij elkaar. Wij organiseren workshops en congressen, brengen eigen publicaties uit en ondersteunen onderzoek naar financiële medewerkersparticipatie.

Platform voor bedrijven en lobby & promotie
SNPI is de stem van de bedrijven met financiële medewerkersparticipatie. Via het platform kunnen bedrijven kennis en ervaring delen, bij elkaar komen, netwerken en input geven voor de promotie. SNPI heeft als doel om het onderwerp financiële werknemersparticipatie verder in Nederland op de kaart te zetten en bekendheid te genereren voor het thema en doet dit samen met de participatieve ondernemingen van het platform.

Advisering
Onze dienstverlening is toegesneden op de verschillende vragen uit de markt: van oriëntatie tot geheel implementeren van een participatieplan, evaluatie van bestaande plannen en advisering bij bedrijfsovername met personeel.

Wij informeren en adviseren bedrijven vanuit de gedachte dat alle bedrijven, ook mkb-bedrijven, de mogelijkheid moeten hebben om een aandelenplan in te voeren. 

Missie van SNPI

SNPI is een non-profit organisatie voor het bevorderen van bedrijfsbrede aandeelhouderschap bij bedrijven in Nederland. SNPI heeft kennis van financiële participatie voor ondernemingen (alle vormen van aandelenplannen voor werknemers) en heeft als doel duurzame financiële aandelenparticipatie te bevorderen en de belangen van ondernemingen met aandelenplannen te behartigen.

Financiële grondslag van SNPI

SNPI heeft geen winstoogmerk. De activiteiten van SNPI worden mogelijk gemaakt door de Stichting Werkgemeenschappen Bergeijk, bijdragen van deelnemers in het platform en inkomsten uit eigen activiteiten zoals advisering en bijeenkomsten. Hierdoor kan SNPI onafhankelijk en zelfstandig opereren en is SNPI tegelijkertijd erg specialistisch.

Door de bedrijven te vragen naar ons in Utrecht te komen voor de afspraken, kunnen wij de pakketprijzen voor iedereen laag houden. Wilt u op locatie afspreken, dan is dat geen probleem, maar hanteren wij andere tarieven en voorwaarden. 

Handboek

Handboek financiële medewerkersparticipatie

Boek_Iedereen_aandeelhouder_SNPI-_klein.jpg
U kunt het boek hier bestellen.