Internationaal netwerk SNPI

SNPI heeft een uitgebreid internationaal netwerk van organisaties, die als voornaamste doelstelling hebben het bevorderen van werknemersparticipatie.

 

Zusterorganisaties

Naast bovengenoemde platforms, heeft SNPI ook zusterorganisaties in het buitenland

AGP - Duitsland

Proshare - Verenigd Koninkrijk

NCEO - Verenigde Staten

EOA - Australiëen Nieuw-Zeeland

 

Europees Beleid

In Europa zorgt de financiële crisis voor hernieuwd politiek bewustzijn voor medewerkersaandeelhouderschap. Dit lijkt steeds meer de beste optie omdat het een gezonde governance oplevert, met oog voor de lange termijn en gericht op stabiliteit. Ook nemen medewerkers steeds vaker bedrijven over, soms om het bedrijf te redden.

Op 22 maart 2012 was er een hoorzitting van de Europese Commissie over medewerkersaandeelhouderschap. Michel Barnier, in de Commissie belast met Interne Markt, en Pervenche Berès, voorzitter van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement, concludeerden dat financiële participatie symbool is voor sociale cohesie, die Europa juist nu nodig heeft, en op alle niveaus ondersteuning verdient. Meer over de hoorzitting

EESC

EESC, het Europees Economisch en Sociaal Somité, heeft een initiatiefadvies uitgebracht over Financiële participatie van werknemers in Europa. Het uitgangspunt is om Financiële participatie van werknemers in Europa te bevorderen omdat dit leidt tot duurzaam aandeelhouderschap. Het kan ook met name het MKB een steun in de rug geven, zowel nu als in de toekomst - denk aan overname van een bedrijf door werknemers. EESC wil onder meer budget voor de promotie en het faciliteren van duurzaam medewerkersaandeelhouderschap in de verschillende landen. 
Download hier de tekst van het advies

Groei in Europa

Aandeelhouderschap door medewerkers is nog nooit zo hoog geweest in Europa, in 2016 was 3,2% van de aandelen grote bedrijven in handen van werknemers. Vooral in de afgelopen 10 jaar is dit aardig gegroeid. Zo had in 2016 zo’n 94% een vorm van aandeelhouderschap door medewerkers, tegenover 74% in 2006. In Nederland zijn deze aandelen grotendeels over alle werknemers verdeeld, en niet alleen over de top. Zo participeren medewerkers in beslissingen, strategie en toezicht in een groeiend deel van de Europese bedrijven (Bron: EFES).