Internationaal netwerk SNPI

SNPI heeft een uitgebreid internationaal netwerk van organisaties, die als voornaamste doelstelling hebben het bevorderen van werknemersparticipatie.

Zusterorganisaties
Naast bovengenoemde platforms, heeft SNPI ook zusterorganisaties in het buitenland:

AGP - Duitsland, Proshare - Verenigd Koninkrijk, NCEO - Verenigde Staten, EOA - Australiëen Nieuw-Zeeland