Vormen van advies SNPI

Bent u op zoek naar een adviseur op het gebied van financiële medewerkersparticipatie? Dan kan SNPI u helpen.

De adviseurs van SNPI hebben ruime kennis en ervaring met alle aspecten van een participatieplan. Wij kennen het hele traject van oriëntatie tot en met het geheel implementeren van een medewerkersaandelenplan.

Het team van SNPI kan u adviseren bij de gehele of gedeeltelijke implementatie van een nieuw plan, kan u helpen om een bestaand plan aan te passen of te moderniseren en kan u begeleiden bij speciale varianten, zoals een bedrijfsovername met management en personeel.

Ook kan SNPI u helpen met het trainen van het STAK-bestuur of nemen de medewerkers van SNPI plaats in het STAK-bestuur als onafhankelijke derde partij. 

Hoe werkt het precies?

SNPI kan uiteraard geheel op maat adviseren. Om u van te voren inzicht te bieden in de kosten en in het traject hebben we verschillende adviespakketten ontwikkeld. Daarin zijn twee typen te onderscheiden. Implementatiepakketten, met advies en ondersteuning bij complete implementaties – afgestemd op bedrijfsgrootte, van heel groot tot minder dan 10 medewerkers of start-up. En er zijn pakketten voor specifieke situaties of componenten, denk aan de evaluatie van een bestaand plan of een animotoets.

Met deze pakketten weet u precies welke diensten u kunt verwachten en tegen welke prijs. Alle pakketten zijn compleet, bieden een aantal diensten op maat aan en zijn voordeliger dan advies per uur. Uiteraard kunt u de diensten van SNPI ook tegen een vast uurtarief inroepen. SNPI heeft geen winstoogmerk en hanteert transparante tarieven. Voor informatie over de pakketten en onze tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Implementatiepakket

In het pakket voor een complete implementatie van een aandelenplan is opgenomen:

 • projectmanagement, wij nemen u het gehele projectmanagement uit handen
 • oriëntatie op het onderwerp aandelen voor werknemers en alle andere vormen van financiële participatie en het bepalen van de doelstellingen voor uw bedrijf
 • het ontwerpen van de regeling, het ontwerpen van de structuur, het opstellen van een reglement 
 • contact en overleg met de notaris en de waardeerder 
 • communicatie van het plan, voorlichting aan het personeel en het opstellen van brochures

Het volledige stappenplan van het implementatiepakket kunt hier aanvragen. Houdt u er rekening mee dat alle verschillende stappen al snel een maand of zes in beslag zal nemen. De meeste participatieregelingen starten in de periode mei-augustus van elk jaar (binnen 2 maanden na vaststellen van de jaarcijfers).

Maatwerk

SNPI kan op veel deelvragen en aspecten ondersteuning bieden. Voorbeelden:

 • Management assisteren bij het stellen van de juiste vragen
 • Ondernemingsraad bijstaan
 • Vraagbaak organiseren voor medewerkers 
 • Ruling met de Belastingdienst samen met de waardeerder voorbereiden en aanschuiven bij het overleg met de Belastingdienst
 • Advies bij andere constructies die verwant zijn aan participatie, zoals management buy-out
 • opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Waarom SNPI?

SNPI is een onafhankelijke stichting met als doel: duurzame werknemersparticipatieplannen bevorderen en helpen implementeren.

Wilt u kennismaken? Plan dan een kennismakingsgesprek of een eerste brainstormsessie met ons in. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

Heeft u meer brainstormsessies nodig om een besluit te nemen, dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Per sessie in Utrecht betaalt u
€ 175,- per uur. Wilt u op een andere locatie afspreken, dan is dat ook mogelijk, maar vraagt u ons dan even naar de aanvullende voorwaarden. Besluit u daarna om met SNPI samen te gaan werken, dan worden deze uren in mindering gebracht op het implementatiepakket.

SNPI gelooft niet dat geld alleen een goede motivator is. Bij goede organisaties is het altijd en een goede beloning en nog iets anders, iets meer. De combinatie van meer samenwerken en meedenken (participeren) en geld, maakt het verschil. Deze combinatie is wat aandelenparticipatie zo bijzonder maakt. Onderzoeken laten zien dat bedrijven met een bedrijfsbrede aandelenparticipatie beter presteren  dan bedrijven die dit niet hebben. De belangen van aandeelhouders en medewerkers zijn dezelfde geworden en iedereen streeft hetzelfde doel na.

Welke bedrijven heeft SNPI geholpen? Hieronder een kleine selectie:

<UNDER CONSTRUCTION>

 

 

 

 

 

Referenties

Gijs Stigter, oprichter en consultant 2nd Sense:

"Ik maak niet vaak mee dat een adviseur, bijvoorbeeld een notaris of financieel adviseur, zich echt richt op hoe jij je toekomst en je ontwikkeling als bedrijf zou willen en kunnen zien. Dat doet SNPI bijzonder goed."

 

Evert Meijer, Co Founder & CEO Geodan:
"Geodan verbeterde de afgelopen jaren op verschillende vlakken de Werknemersparticipatieregeling. De inspirerende bijeenkomsten van het platform hebben daar zeker aan bijgedrage."

 

Andries Dekker, projectmanager Global Share Plan (GSP) Lovinklaan / Arcadis:
"SNPI biedt mij als project manager voor het GSP een goed netwerk en stelt mij in staat in contact te komen met andere bedrijven die een financieel participatieplan voeren, en met hen ervaring uit te wisselen. Dit netwerk heeft me al vele waardevolle contacten en daarmee inzichten gebracht die ik toepas in mijn dagelijkse werkzaamheden."