Vormen van advies SNPI

Bent u op zoek naar een adviseur op het gebied van financiële medewerkersparticipatie? Dan kan SNPI u helpen.

De adviseurs van SNPI hebben ruime kennis en ervaring over alle aspecten van een participatieplan. Wij kennen het hele traject van oriëntatie tot en met het geheel implementeren van een medewerkeraandelenplan.

SNPI kan u adviseren bij de gehele of gedeeltelijke implementatie van een nieuw plan, kunnen u helpen om een bestaand plan aan te passen of te moderniseren en kunnen u begeleiden bij speciale varianten, zoals een bedrijfsovername met management en personeel.

Ook kan SNPI u helpen met het trainen van het STAK-bestuur of nemen de medewerkers van SNPI plaats in het STAK-bestuur als onafhankelijke derde partij. 

Hoe werkt het precies?

SNPI kan uiteraard geheel op maat adviseren. Om u van te voren inzicht te bieden in de kosten en in het traject hebben we verschillende adviespakketten ontwikkeld. Daarin zijn twee typen te onderscheiden. Implementatiepakketten, met advies en ondersteuning bij complete implementaties – afgestemd op bedrijfsgrootte, van heel groot tot minder dan 10 medewerkers of start-up. En er zijn pakketten voor specifieke situaties of componenten, denk aan de evaluatie van een bestaand plan of een animotoets.

Met deze pakketten weet u precies welke diensten u kunt verwachten en tegen welke prijs. Alle pakketten zijn compleet, bieden een aantal diensten op maat aan en zijn voordeliger dan advies per uur. Uiteraard kunt u de diensten van SNPI ook tegen een vast uurtarief inroepen. SNPI heeft geen winstoogmerk en hanteert transparante tarieven. Voor informatie over de pakketten en onze tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Implementatiepakket

In het pakket voor een complete implementatie van een aandelenplan is opgenomen:

 • projectmanagement, wij nemen u het gehele projectmanagement uit handen
 • oriëntatie op het onderwerp aandelen voor werknemers en alle andere vormen van financiële participatie en het bepalen van de doelstellingen voor uw bedrijf
 • het ontwerpen van de regeling, het ontwerpen van de structuur, het opstellen van een reglement 
 • contact en overleg met de notaris en de waardeerder 
 • communicatie van het plan, voorlichting aan het personeel en het opstellen van brochures

Het volledige stappenplan van het implementatiepakket kunt hier aanvragen.

Maatwerk

SNPI kan op veel deelvragen en aspecten ondersteuning bieden. Voorbeelden:

 • Management assisteren bij het stellen van de juiste vragen
 • Ondernemingsraad bijstaan
 • Vraagbaak organiseren voor medewerkers 
 • Ruling met de Belastingdienst samen met de waardeerder voorbereiden en aanschuiven bij het overleg met de Belastingdienst
 • Advies bij andere constructies die verwant zijn aan participatie, zoals management buy-out
 • opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Waarom SNPI?

SNPI is een onafhankelijke stichting met als doel: duurzame werknemersparticipatieplannen bevorderen en helpen implementeren.

Duurzaam

Bij SNPI-advies en begeleiding staat voorop het realiseren van plannen die blijvend succesvol voor uw onderneming kunnen werken voorop. SNPI-adviseurs zullen het ook aangeven als uw bedrijf niet klaar is voor financiële participatie door medewerkers. SNPI legt het fundament van de regeling en doet dit samen met u. We zorgen ervoor dat u goed geïnformeerd de ontwerpbeslissingen kunt nemen en zo de regie kunt nemen over uw plan.

Kennisoverdracht

Het adviestraject is gebaseerd op kennis en ervaring op dit gebied in Nederland. Kennis die wij niet voor onszelf willen houden maar met u delen. Onze aanpak waarborgt maatwerk op de punten waar dat echt van belang is en – even belangrijk – het bespaart u de kosten voor maatwerk, waar dat niet nodig is.

Toegankelijk

SNPI zoekt voortdurend naar mogelijkheden om succesvolle financiële participatie voor zoveel mogelijk bedrijven toegankelijk en gemakkelijk te maken. Daarvoor zijn we internationaal en nationaal actief als belangenbehartiger. We hebben onder meer goed overleg met de Belastingdienst over afstemmen van aandelenplannen.

In onze adviespraktijk is dat onder meer terug te zien in het door ons ontwikkelde implementatiepakket. Met dit pakket weet u zeker dat u efficiënt en effectief een implementatie doorloopt tegen beheersbare kosten, ook nadat het plan eenmaal loopt.

Referenties

Gijs Stigter, oprichter en consultant 2nd Sense:

"Ik maak niet vaak mee dat een adviseur, bijvoorbeeld een notaris of financieel adviseur, zich echt richt op hoe jij je toekomst en je ontwikkeling als bedrijf zou willen en kunnen zien. Dat doet SNPI bijzonder goed."

 

Evert Meijer, Co Founder & CEO Geodan:
"Geodan verbeterde de afgelopen jaren op verschillende vlakken de Werknemersparticipatieregeling. De inspirerende bijeenkomsten van het platform hebben daar zeker aan bijgedrage."

 

Andries Dekker, projectmanager Global Share Plan (GSP) Lovinklaan / Arcadis:
"SNPI biedt mij als project manager voor het GSP een goed netwerk en stelt mij in staat in contact te komen met andere bedrijven die een financieel participatieplan voeren, en met hen ervaring uit te wisselen. Dit netwerk heeft me al vele waardevolle contacten en daarmee inzichten gebracht die ik toepas in mijn dagelijkse werkzaamheden."