Vormen van advies SNPI

Bent u op zoek naar een adviseur op het gebied van financiële medewerkersparticipatie? Dan kan SNPI u helpen.

De adviseurs van SNPI hebben ruime kennis en ervaring met alle aspecten van een participatieplan. Wij kennen het hele traject van oriëntatie tot en met het geheel implementeren van een medewerkersaandelenplan.

Het team van SNPI kan u adviseren bij de gehele of gedeeltelijke implementatie van een nieuw plan. Ook kan SNPI u helpen om een bestaand plan aan te passen of te moderniseren. Verder kunnen wij u ook begeleiden bij speciale varianten, zoals een bedrijfsovername met management en personeel.

Maar ook als u het nog niet precies weet wat u wilt of wat bij uw organisatie zou passen. SNPI kan u ook daarbij helpen en ook mogelijke alternatieven met u doorspreken. Het boek Iedereen aandeelhouder lezen of een workshop (zie events) bijwonen is ook een goede manier om meer bekend te raken met de vormen van participeren en belonen. 

Naast het geven van advies kan SNPI u ook helpen bij het trainen en begeleiden van het STAK-bestuur en kunnen de adviseurs van SNPI ook als bestuurslid plaatsnemen in een STAK-bestuur als onafhankelijke derde partij. 

Hoe werkt het precies?

SNPI kan uiteraard geheel op maat adviseren. Voor de verschillende trajecten hebben wij verschillende adviespakketten ontwikkeld tegen een vaste prijs. Welke pakketten zijn er:

Implementatiepakket, met advies en ondersteuning bij complete implementaties – afgestemd op bedrijfsgrootte, van heel groot tot minder dan 10 medewerkers of start-up. De prijs wordt bepaald aan de hand van de grootte van uw onderneming. Hoe kleiner de organisatie, hoe lager de prijs.

En er zijn pakketten voor specifieke situaties of componenten, denk aan de evaluatie van een bestaand plan of een animotoets.

Met deze pakketten weet u precies welke diensten u kunt verwachten en tegen welke prijs. Alle pakketten zijn compleet, bieden een aantal diensten op maat aan en zijn voordeliger dan advies per uur. Uiteraard kunt u de diensten van SNPI ook tegen een vast uurtarief inroepen. SNPI heeft geen winstoogmerk en hanteert transparante tarieven. Voor informatie over de pakketten en onze tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Implementatiepakket

In het pakket voor een complete implementatie van een aandelenplan is opgenomen:

 • projectmanagement, wij nemen u het gehele projectmanagement uit handen
 • oriëntatie op het onderwerp aandelen voor werknemers en alle andere vormen van financiële participatie en het bepalen van de doelstellingen voor uw bedrijf
 • het ontwerpen van de regeling, het ontwerpen van de structuur, het opstellen van een reglement 
 • contact en overleg met de notaris en de waardeerder 
 • communicatie van het plan, voorlichting aan het personeel en het opstellen van brochures

Het volledige stappenplan van het implementatiepakket kunt u aanvragen via mail@snpi.nl en ver,meld bij de aanvraag het aantal medewerkers in uw organisatie. Houdt u er rekening mee dat alle verschillende stappen al snel een maand of acht tot twaalf in beslag zal nemen. De meeste participatieregelingen starten in de periode mei-augustus van elk jaar (binnen 2 maanden na vaststellen van de jaarcijfers).

Naast een volledig implementatiepakket is er ook een eenvoudig pakket, voor bedrijven die een klein budget hebben en bereid zijn een groot deel van de implementatie op eigen kracht te doen.

Maatwerk

SNPI kan op veel deelvragen en aspecten ondersteuning bieden. Voorbeelden:

 • Management assisteren bij het stellen van de juiste vragen
 • Ondernemingsraad bijstaan
 • Vraagbaak organiseren voor medewerkers 
 • Ruling met de Belastingdienst samen met de waardeerder voorbereiden en aanschuiven bij het overleg met de Belastingdienst
 • Advies bij andere constructies die verwant zijn aan participatie, zoals management buy-out
 • opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Waarom SNPI?

SNPI is een onafhankelijke stichting met als doel: duurzame werknemersparticipatieplannen bevorderen.

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven bij het zoeken naar de juiste vorm van participeren en bij het ontwerpen en implementeren van participatieplannen.

Wilt u kennismaken? Plan dan een kennismakingsgesprek of een eerste brainstormsessie met ons in. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.
Wel raden wij u aan om ons boek Iedereen aandeelhouder eerst te lezen, alvorens u langs komt.

Heeft u meer brainstormsessies nodig om een besluit te nemen, dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Per sessie in Utrecht betaalt u
€ 175,- per uur. Wilt u op een andere locatie afspreken, dan is dat ook mogelijk, maar vraagt u ons dan even naar de aanvullende voorwaarden. Besluit u daarna om met SNPI samen te gaan werken, dan worden deze uren in mindering gebracht op het implementatiepakket.

Referenties

Gijs Stigter, oprichter en consultant 2nd Sense:

"Ik maak niet vaak mee dat een adviseur, bijvoorbeeld een notaris of financieel adviseur, zich echt richt op hoe jij je toekomst en je ontwikkeling als bedrijf zou willen en kunnen zien. Dat doet SNPI bijzonder goed."

 

Evert Meijer, Co Founder & CEO Geodan:
"Geodan verbeterde de afgelopen jaren op verschillende vlakken de Werknemersparticipatieregeling. De inspirerende bijeenkomsten van het platform hebben daar zeker aan bijgedrage."

 

Andries Dekker, projectmanager Global Share Plan (GSP) Lovinklaan / Arcadis:
"SNPI biedt mij als project manager voor het GSP een goed netwerk en stelt mij in staat in contact te komen met andere bedrijven die een financieel participatieplan voeren, en met hen ervaring uit te wisselen. Dit netwerk heeft me al vele waardevolle contacten en daarmee inzichten gebracht die ik toepas in mijn dagelijkse werkzaamheden."