Wat is financiële medewerkersparticipatie?

Financiële participatie, medewerkers-aandeelhouderschap, werknemersparticipatie, personeelsaandelen, reward plans, aandelen gerelateerd belonen, certificatenregeling, optieregeling, winstdeling en bonus zijn allemaal termen die bij financiële medewerkersparticipatie horen. 

Er zijn vier goede algemene redenen om u te verdiepen in aandeelhouderschap en winstdeling van werknemers en we lenen bij Professor Joseph Blasi uit de Verenigde Staten :
 
Ten eerste bieden werknemersparticipatie en winstdeling prikkels voor meer inspanningen, samenwerking, informatie-uitwisseling en innovatie die de prestaties op de werkplek en de productiviteit van bedrijven kunnen verbeteren.
Ten tweede kunnen werknemersaandeelhouderschap en winstdeling banen besparen door de overlevingskansen van bedrijven en de stabiliteit van de werkgelegenheid te vergroten (meer vaste banen), met grotere economische voordelen als gevolg van de dalende werkloosheid.
Ten derde kunnen werknemersparticipatie en winstdeling zorgen voor een meer harmonieuze werkomgeving met grotere bedrijfstransparantie en grotere betrokkenheid van medewerkers bij hun werk door toegang tot informatie en deelname aan beslissingen op het werk (vergroten formele zeggenschap werknemers).
Ten vierde kunnen werknemersaandeelhouderschap en winstdeling de lonen en rijkdom van werknemers verhogen en de algehele verdeling van inkomen en welvaart (groei en winsten delen) verdelen, een essentieel ingrediënt voor een succesvolle democratie.
Het onderzoek waar deze punten uit voortkomen is hier te vinden.

Nederlandse bedrijven passen meestal een medewerkersparticipatie met aandelen toe om medewerkers te binden en te boeien, de medewerkers mee te laten delen in de groei en winst van de onderneming, medewerkers te belonen, de aandelen over te dragen (MBO/MEBO), ondernemerschap te bevorderen of omdat het goed past bij de cultuur die de organisatie heeft (zelfsturing, cyaan werken of platte bedrijfsstructuur). 

Financiële medewerkersparticipatie betekent medewerkers financieel laten meedelen in de waarde van een onderneming. Dit laten meedelen in de waarde kan op heel veel verschillende manieren. Hieronder staan de meest voorkomende vormen van financiële participatie:

Winstdeling

Opties

Aandelen

Certificaten van aandelen

Wat kan SNPI voor u betekenen?

Wij kunnen u informeren en adviseren over alle bovengenoemde vormen. In de loop der tijd heeft SNPI zich echter gespecialiseerd in de vormen aandelen en certificaten van aandelen. Bedrijfsbrede aandeelhouderschap is daarbij onze specialiteit. Bedrijfsbreed d.w.z. regelingen waarbij in beginsel (bijna) alle medewerkers mogen participeren. Meer weten over onze adviespraktijk? Klik hier.

Wilt u met ons kennismaken? Vraagt u dan een gratis kennismakingsgesprek aan bij ons op kantoor.