Missie

  Geschiedenis

  Van coöperatie tot participatie - ontstaan SNPI

  De Ploeg

  In 1923 werd in Bergeyk De Ploeg opgericht. Dit was een coöperatieve Productie en Verbruikersvereeniging. De Ploeg was een voortzetting van een op Walden van Frederik van Eeden geïnspireerde kolonie die in 1920 in Best van start ging als landbouwkolonie. De Ploeg was een weverij tot 1928. Daarna werd het voornamelijk een handelscoöperatie.
   

  Rietveld

  In 1946 volgde een herstart van de productie in Bergeyk. De activiteiten breiden zich uit. In 1958 werd een nieuwe fabriek in gebruik genomen, ontworpen door Rietveld. Intussen waren er nog maar drie coöperanten over. Alle andere medewerkers waren in loondienst. Op advies van prof. mr. W. F. de Gaay Fortman werd besloten tot het oprichten van een N.V. Alle aandelen kwamen in handen van de Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk.

  Overname

  Het bedrijf bloeide maar kreeg vanaf de jaren zeventig te kampen met de moeilijkheden waar de hele textielsector mee worstelde. In 1991 werd De Ploeg overgenomen door Vescom B.V. De revenuen vormen het fonds dat tot op de dag van vandaag wordt beheerd door de Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk.
   

  SNPI nu

  In 1994 nam de Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk het initiatief tot oprichting van SNPI. Voluit Stichting Nederlands Participatie Instituut. Daar waren nog twee andere partijen bij betrokken: Stichting STIMULANS en VPO, vereniging Participatief Ondernemen.

  Handboek

  Handboek financiële medewerkersparticipatie

  Boek_Iedereen_aandeelhouder_SNPI-_klein.jpg
  U kunt het boek hier bestellen.