Missie

Het bevorderen van een duurzame financiële relatie middels duurzaam aandeelhouderschap van medewerkers in de eigen onderneming en de belangen van deze ondernemingen en medewerkers te behartigen.

Dit alles vanuit onze visie dat MVO ook betekent een duurzame relatie met medewerkers volgens ons Nederlands Model voor personeelsaandelen.

 

Geschiedenis

Van coöperatie tot participatie - ontstaan SNPI

De Ploeg

In 1923 werd in Bergeyk De Ploeg opgericht. Dit was een coöperatieve Productie en Verbruikersvereeniging. De Ploeg was een voortzetting van een op Walden van Frederik van Eeden geïnspireerde kolonie die in 1920 in Best van start ging als landbouwkolonie. De Ploeg was een weverij tot 1928. Daarna werd het voornamelijk een handelscoöperatie.
 

Rietveld

In 1946 volgde een herstart van de productie in Bergeyk. De activiteiten breiden zich uit. In 1958 werd een nieuwe fabriek in gebruik genomen, ontworpen door Rietveld. Intussen waren er nog maar drie coöperanten over. Alle andere medewerkers waren in loondienst. Op advies van prof. mr. W. F. de Gaay Fortman werd besloten tot het oprichten van een N.V. Alle aandelen kwamen in handen van de Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk.

Overname

Het bedrijf bloeide maar kreeg vanaf de jaren zeventig te kampen met de moeilijkheden waar de hele textielsector mee worstelde. In 1991 werd De Ploeg overgenomen door Vescom B.V. De revenuen vormen het fonds dat tot op de dag van vandaag wordt beheerd door de Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk.
 

SNPI nu

In 1994 nam de Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk het initiatief tot oprichting van SNPI. Daar waren nog twee andere partijen bij betrokken: Stichting STIMULANS en VPO, vereniging Participatief Ondernemen.

Handboek

Handboek financiële medewerkersparticipatie

Boek_Iedereen_aandeelhouder_SNPI-_klein.jpg
U kunt het boek hier bestellen.