DGA

  Als DGA staat de continuïteit van uw organisatie voorop. U realiseert zich dat de medewerkers hierin de belangrijkste stakeholders zijn. Immers zonder goede medewerkers is er geen organisatie! En wellicht zit u in een branche waar talent schaars is. In dat kader is talent boeien en binden van cruciaal belang. Uw medewerkers medeaandeelhouder maken is een grote stap. Maar ook een stap die voor alle partijen meer oplevert. Voor nu, maar ook in de toekomst als u zelf een stapje terug zou willen doen. Immers wie kan delen kan ook vermenigvuldigen!

  Toch leven er ook veel vragen:

  • Hoeveel inzicht moet ik de medewerkers geven?
  • Hoeveel inspraak en zeggenschap krijgen de medewerkers dan?
  • Is het niet heel ingewikkeld in Nederland om een personeelsaandelenplan in te voeren?

  Gebruik SNPI als uw sparringpartner. Samen bekijken wij of financiële medewerker participatie voor uw situatie geschikt is.

  Severe businessman standing in front of his team while working at a table in the background-717308-edited.jpeg

  Blijf op de hoogte