Wat is het platform?

Bedrijven met financiële werknemersparticipatie - en experts op dit gebied - bereiken nog betere resultaten door samenwerking, kennis delen en te investeren in gedeelde doelen.

Het SNPI-platform is een community voor:

  • Bedrijven met een werknemersaandelenplan of die dit willen invoeren
  • Academici die het effect van financiële participatie onderzoeken
  • Partners die relevante kennis kunnen bijdragen

Het platform behartigt de belangen, maakt kennisuitwisseling mogelijk en biedt altijd toegang tot adviseurs over alle vormen van financiële medewerkersparticipatie.

Toegang tot kennis

  • SNPI is het Nederlands kenniscentrum voor financiële werknemersparticipatie. Deelnemers kunnen kennis bij SNPI halen voor het opzetten, uitvoeren, onderhouden en evalueren van hun medewerkersparticipatieplan.
  • Er is een jaarlijks programma van workshops, platformbijeenkomsten en andere bijeenkomsten, zoals het SNPI-diner. Voor leden is deelname gratis.
  • Medewerkers van aangesloten bedrijven kunnen gratis gebruik maken van de vraagbaak en gratis informatie inwinnen bij SNPI over werknemersaandelen.
  • Elke twee jaar voert SNPI een benchmarkonderzoek uit. De informatie die hieruit voortkomt is vrij beschikbaar voor de leden. Zij kunnen met deze informatie de eigen medewerkersparticipatie benchmarken.
  • Platformleden krijgen hoge korting op de adviesdiensten van SNPI.
  • Voor deelnemers zijn de meeste bijeenkomsten gratis of tegen een gereduceerd tarief.
 

Belangenbehartiging

SNPI is de stem van de bedrijven met financiële werknemersparticipatie. Via het platform behartigen we de belangen van bedrijven met participatieplannen en brengen we de positieve dynamiek van aandeelhouderschap breed onder de aandacht. De positieve dynamiek die het teweeg kan brengen is zo divers, dat het goed is als veel meer bedrijven kunnen leren van de toepassingen die er al zijn. Ook is het voor de bedrijven die hier al mee werken goed om de krachten te bundelen zodat we het onderwerp middels een grote achterban breed kunnen promoten.

Promotie

SNPI is promotor van financiële medewerkersparticipatie en brengt deelnemende ondernemingen voor het voetlicht op de website, in publicaties en in artikelen. Via publicaties krijgen ondernemingen die dat willen, free publicity en kunnen zij zich onderscheiden van de concurrenten zonder medewerkersparticipatie.

Netwerk

Het netwerk van SNPI is ook uw netwerk. U heeft toegang tot andere bedrijven met een participatieplan, adviseurs en andere deskundigen voor het inwinnen van informatie. 

Handboek

Handboek financiële medewerkersparticipatie

Boek_Iedereen_aandeelhouder_SNPI-_klein.jpg
U kunt het boek hier bestellen.Aanmelden workshop

Tijdens deze oriëntatieworkshop worden de verschillende vormen van financiële participatie uiteengezet. Ook wordt er verder ingegaan op het invoeren, verkopen of kopen van aandelen van of aan uw medewerkers.

Nu in-company voor 295, -Gratis bestellen!

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen 

cover wie kan delen

U kunt het boekje hier gratis bestellen.