Bedrijven

  Ondernemers

  Het SNPI-platform is dé plek om andere ondernemers te ontmoeten die gekozen hebben voor financiële participatie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er zijn verschillende bijeenkomsten, kennissessies. Soms voor alle deelnemers van het platform en soms alleen voor bedrijven.

  Stak-bestuurders en staf

  Deelname aan het platform is ook zeer interessant voor STAK-bestuurders en voor staffunctionarissen die tot taak hebben om de participatie te faciliteren in hun bedrijf. SNPI organiseert naast bijeenkomsten voor ondernemers ook een speciale dag voor de werknemers.

  Multinationals

  Het SNPI-platform heeft een apart, extra overleg voor bedrijven die internationaal opereren. Deze ronde tafels worden georganiseerd samen met de zusterorganisaties in het buitenland.

  Welke bedrijven zijn aangesloten

  Via onderstaande link "bekijk onze deelnemers" ziet u een overzicht van bedrijven die zijn aangesloten. Niet alle deelnemende bedrijven staan vermeld. Sommige bedrijven zien participatie als een puur interne aangelegenheid.

  SNPI Reglement