Financiële dienstverlening

  Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

  Talent vinden en binden

  De kwaliteit van uw dienstverlening wordt bepaald door uw personeel. Veel informatie is tegenwoordig online te vinden. Alleen medewerkers met diepgaande kennis kunnen echte toegevoegde waarde bieden. Tel daar ontwikkelingen als vergrijzing en toenemende concurrentie om goed analytisch personeel bij op en dan weet u dat talent vinden en binden belangrijker is geworden dan ooit. Personeelsaandelen kan dan een hele interessante optie zijn om dit te realiseren. Wij adviseren u daar graag over.

  Visie

  Volume neemt verder toe
  Accountants profiteren van de aangetrokken economie en de toenemende private investeringen. Een van de trends is dat advisering het (omzet)gat moet opvullen dat geslagen is door toenemende digitalisering en prijsconcurrentie in de accountancybranche. Onderscheidend vermogen is essentieel. Daarbij komt dat tegenwoordig veel data en informatie online te vinden is en dus om echt toegevoegde waarde te bieden diepgaande kennis van de bedrijfsvoering en dynamiek van de waardeketen noodzakelijk is. Dit met name om de (financiële) vertaalslag te maken voor opdrachtgevers. 

  Investeringen noodzakelijk
  De prognose voor de lange termijn is gematigd positief. De sector zal moeten vernieuwen om haar toegevoegde waarde voor de toekomst te behouden. Dit geldt voor digitalisering: in de afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in ICT-systemen om de efficiency en effectiviteit te verhogen. De tweede investeringsronde betreft personeel. Ontwikkelingen als vergrijzing, de upgrading van werkzaamheden en de toenemende flexibilisering vragen om antwoorden op HR-gebied. Zeker omdat de concurrentie om goed analytisch personeel toeneemt. Kwaliteit is een issue dat nu hoog op de agenda staat en om investeringen vraagt.

  Verdien- en organisatiemodellen vragen om vernieuwing
  Bovenstaande ontwikkelingen vragen om nieuwe verdienmodellen. De tijd van ‘uurtje-factuurtje’ lijkt voorbij. Nieuwe verdienmodellen als abonnementsvormen doen hun intrede. Maar niet alleen het verdienmodel verdient aandacht. Ook de organisatiestructuur zal kritisch moeten worden bekeken. Het traditionele goodwillmodel lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het staat investeringen in de weg omdat het vaak leidt tot een kortetermijnvisie op winstmaximalisatie. Bovendien daalt het aantal jonge mensen dat partner wil worden. Niet alleen hoge goodwillbedragen zijn hier debet aan, ze wensen ook meer flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé. Het is tijd voor vernieuwing. 

  Trends

  • Nieuwe vormen van dienstverlening noodzakelijk; om de omzet op niveau te houden, breiden accountants hun werkzaamheden uit met adviesdiensten op velerlei terreinen, zoals pensioen, financiële planning, HR en ziekteverzuim;    
  • Toenemende investeringen om te voldoen aan wet- en regelgeving zorgen voor samenwerkingsverbanden, zoals het gezamenlijk oprichten van een BV waar controlewerkzaamheden plaatsvinden;
  • Digitalisering en de verschuiving naar adviesdiensten zorgt voor upgrading van werkzaamheden. Dit vraagt andere vaardigheden en competenties van het personeel;  
  • Toenemende flexibilisering; het aantal zzp’ers in de accountancy neemt toe. Zij worden ingezet bij piekbelasting of voor specialistische trajecten;
  • De samenwerking in de branche neemt toe, zowel nationaal als internationaal en van franchiseorganisaties tot meer informele samenwerkingsvormen. Profiteren van elkaars specialisatie, meer marktmacht en het gezamenlijk investeren zijn aanleidingen om partners te zoeken. De huidige tijd vraagt niet alleen om samenwerking binnen de branche maar ook om bredere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met softwareontwikkelaars, uitzenders en juridische adviesbureaus;
  • Door enkele grote boekhoudschandalen heeft de sector reputatieschade opgelopen. Als gevolg hiervan is een pakket aan maatregelen voorgesteld die moeten helpen het vertrouwen te herstellen. 

  Kansen en bedreigingen

  • In het opleidingspakket van de accountant mag meer aandacht komen voor proactief relatiebeheer;
  • Het animo om partner te worden daalt. Kantoren denken na over andere vormen om personeel aan zich te binden;
  • Samenwerking met klanten op het gebied van productinnovatie;
  • Toenemend aantal zzp’ers, veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid;
  • Concurrentie van branchevreemde toetreders zoals ICT-bedrijven;
  • Verdergaande digitalisering van werkzaamheden;
  • Toenemende wet- en regelgeving, zoals micro-entiteitenwet. 

   

  Alfa Fusies en Overnames

  Alfa Accountants en Adviseurs houdt zich bezig met waardebepaling, bedrijfsoverdrachten en aan- en verkoop van ondernemingen.

  Alfa accountants

  Alfa Accountants en adviseurs is dé accountantsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. De certificaten van Alfa zijn in handen van de medewerkers en dit maakt de organisatie uniek. Ruim 750 medewerkers beschikken over deskundigheid en kennis om in te spelen op de behoeftes van ondernemers.

  Financiële dienstverlening