Overig

  De strijd om talent

  SNPI adviseert bedrijven in verschillende sectoren van de economie. De sectoren technologie, financiële dienstverlening en IT zijn het meest voorkomend, maar dit betekend niet dat wij geen ervaring hebben met andere sectoren. Zo hebben wij in het verleden zowel bedrijven met hoog- als laagopgeleid personeel geadviseerd bij het opzetten van een regeling. Bovendien hebben wij ook ervaring met het adviseren bij bedrijven die ambachtelijke werkzaamheden verrichten. Voorbeelden van dit soort bedrijven uit het netwerk van SNPI zijn groothandel Sligro, verfmaker Holland Colours en historische orgelbouwer Flentrop.

  Voor het inrichten van een participatieplan is de sector of het soort werk wat uw onderneming verricht niet bepalend. Eén ding is zeker. Wat de toekomst ook brengt, het succes van uw onderneming staat of valt met het vinden en behouden van goede medewerkers die het verschil kunnen maken. Die onderneming die het beste team in het veld kan brengen zal de wedstrijd winnen. Dat is niet alleen van toepassing in de sport maar ook in het bedrijfsleven. Als u bereid bent te delen kunnen personeelsaandelen daarin ook voor u het verschil maken!

  Download de handleiding

  Nederland tussen technologie en deglobalisering

  • De toekomst is onzeker. Daarom schets de Rabobank drie verschillende economische scenario’s voor de periode 2018-2023: DoormodderenDe Vierde Industriële Revolutieen Deglobalisering
  • In het scenario Doormodderen is er geen sprake van visionair beleid en worden structurele problemen niet opgelost, waardoor de economische groei in de periode 2018-2023 slechts 1,4 procent bedraagt
  • In het scenario de Vierde Industrie Revolutie blijkt dat de productiviteitswinsten van de huidige technologische ontwikkelingen zijn onderschat en neemt de overheid maatregelen om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. De groei komt uit op 2,3 procent in de periode 2018-2023
  • In het scenario Deglobalisering neemt het protectionisme sterk toe en is er nauwelijks bereidheid tot internationale samenwerking. De wereldhandel valt sterk terug, waardoor de economische groei in Nederland in de periode 2018-2023 slechts 0,3 procent bedraagt

  De gevolgen voor de Arbeidsmarkt in deze 3 scenario’s zijn als volgt:

  Doormodderen

  De werkloosheid nadert evenwichtswaarde in 2023.
  De arbeidsmarkt herstelt in de loop der jaren verder. Het arbeidsaanbod neemt in de periode 2018-2023 nog wel trendmatig toe, maar de groei wordt ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd steeds zwakker door de verdere vergrijzing. De werkgelegenheidsgroei is in deze periode sterker dan de groei van het arbeidsaanbod, waardoor de werkloosheid geleidelijk daalt.

  Vierde industriële revolutie

  De snelle ontwikkelingen van nieuwe technieken in de Vierde Industriële Revolutie hebben een tweeledig effect op de arbeidsmarkt. Enerzijds verdwijnen relatief veel van de huidige banen door de invoering van nieuwe productieprocessen en technieken, vooral bij middelbaar gekwalificeerde arbeid. Tegelijkertijd worden er veel nieuwe banen gecreëerd, vooral bij laaggeschoolde en hooggeschoolde arbeid. Netto is dit effect positief voor de werkgelegenheid, waardoor de werkloosheid in dit scenario lager ligt dan in het scenario Doormodderen.

  Deglobalisering

  De volumegroei van de private consumptie is lager dan in het doormodderscenario. De belangrijkste reden hiervoor is dat het besteedbare inkomen in dit scenario niet toeneemt. Tegelijkertijd is de werkgelegenheidsgroei te laag om de toename van het arbeidsaanbod op te vangen. De werkloosheid ligt hoger dan bij het scenario Doormodderen

  Bron: Rabobank