Zakelijke dienstverlening

  Talent vinden en binden

  Ruim 60% van de starters begint in de zakelijke dienstverlening. Als u als starter groter denkt dan een eenmanszaak dan is dit het ideale moment om ook na te denken over personeelsaandelen. Download onze speciale startersbrochure.Download de brochure

  Voor bestaande zakelijke dienstverleners is een toenemende specialisatie en digitalisering van groot belang. Meer dan ooit zult u daarom talent moeten vinden en binden. Maak van uw medewerkers mede-aandeelhouders zodat iedereen betrokken is en mee participeert in het succes van de onderneming.

  Visie

  Flexibiliseren cruciaal

  De dienstverleningssector groeit al een aantal jaren en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse economie. Ondanks de sterke groei in de dienstverleningssector is het voor dienstverleners essentieel om te blijven innoveren als gevolg van de snel veranderde omgeving: denk aan versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving.

  Om hierop in te blijven inspelen is flexibiliteit in verdien- en bedrijfsmodellen noodzakelijk. 

  Trends

  • Prijsconcurrentie en margedruk;
  • Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Zoals het as-a-servicemodel, dit is een abonnementsvorm waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaalt of het prestatiegericht belonen waarbij de factuur afhankelijk is van het behaalde resultaat. Het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt steeds meer;
  • Upgrading van werkzaamheden door digitalisering. Competenties worden belangrijker; 
  • Toenemende specialisatie van dienstverleners op bepaalde vakgebieden;
  • Het aantal zzp’ers in de branche neemt nog steeds toe;
  • Tevens is de dienstverlening de sector met het grootste aandeel startende ondernemers. Ruim 60% van de starters begint in de dienstverlening.

  Kansen en bedreigingen

  • Van zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat ze daadwerkelijk hun rol pakken als strategisch partner van de klant en meer toegevoegde waarde bieden;
  • Dienstverleners moeten inspelen op de verdergaande digitalisering van de maatschappij;
  • Samenwerking leidt tot een betere marktpositie. Co-creatie dan wel gezamenlijk aanbesteden biedt kansen voor kleinere partijen;
  • Inspelen op de vraag om meer transparantie bijvoorbeeld door de klant alleen te laten betalen voor het behaalde resultaat;
  • Enerzijds verbreden bedrijven hun dienstverlening, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie;
  • Het bedrijfsleven blijft streven naar flexibilisering. Dit biedt kansen voor dienstverleners.

  Zakelijke dienstverlening