Waarom financiële participatie van medewerkers belangrijk is?

  “Iedereen aandeelhouder”

  Deze crisis creëert nieuwe mogelijkheden. Het is nu hoog tijd dat er meer duurzame ondernemingen ontstaan. Financiële participatie van medewerkers is perfect voor het creëren van meer duurzame ondernemingen.

  Via aandelen of certificaten van aandelen worden uw medewerkers mede-eigenaar. Uw medewerkers worden meer betrokken medewerkers en uw onderneming wordt productiever. De belangen van de medewerkers en de onderneming worden gelijk. In goede tijden deelt iedereen mee in de winsten en in slechte tijden voelt iedereen de pijn en gaat u samen op zoek naar oplossingen. Medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen en certificaten van aandelen, waarbij de medewerkers als collectief een bepaalde inspraak hebben als aandeelhouder, zorgt voor een betere balans in ondernemingen.

  Beter klimaat voor eigenaarschap nodig in NL

  SNPI pleit voor een beter klimaat voor eigenaarschap in Nederland. Er zijn veel bedrijven die graag een participatieplan willen invoeren, maar die worden gehinderd door de drempels, die de Nederlandse wetgeving opwerpt en een Belastingdienst, die voor medewerkersparticipatie geen richtlijnen heeft.

  SNPI voert nu een actieve lobby om deze drempels weg te halen en pleit voor een fiscaliteit voor echte aandelen en niet alleen voor aandelenopties. De landen om ons heen hebben allemaal een fiscaliteit voor aandelen en opties. MinEz heeft laten weten een fiscaliteit voor optieplannen op te nemen in het Belastingplan 2022. 

  Het is een groot gemis dat de staatsecretaris niet het bezit van “gewone” aandelen heeft meegenomen in de plannen voor een nieuwe fiscaliteit. Immers, in veel Europese landen zijn fiscale voordelen verbonden aan aandelenbezit van medewerkers. In al deze gevallen gaat het zowel om de financiële participatie in de vorm van aandelenopties als in aandelen. Opties leiden immers tot aandelenbezit.

  Bij financiële participatie in de vorm van aandelen staat de continuïteit en de bedrijfsopvolging voorop. Bij deze grote groep bedrijven gaat het niet om snelle groei, maar om binding en betrokkenheid van de medewerkers, medewerkerstevredenheid, productiviteit, vaste banen en meedelen in de winst via dividend.

  Landen in Europa die wel fiscaliteiten hebben zijn: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken en Polen. Variërend van een heel fiscaal model (VK en Fr) tot de mogelijkheid van het belastingvrij schenken van aandelen/opties tot een bepaald bedrag per jaar. 

  Ga naar de lobby van SNPI...

  HubSpot Video

  “Employee ownership has significant impacts not just for the employee owners but for the employees’ full households across the life course of the employees and their families…”
  Janet Boguslaw, PhD, is Senior Scientist at the Heller School for Social Policy and Management at Brandeis University and a Louis O. Kelso Fellow at the Rutgers Institute for the Study of Employee Ownership and Profit Sharing. (Bron:https://cleo.rutgers.edu/)

  Wetenschappelijk onderzoek

  Al bijna 50 jaar wordt er in binnen- en buitenland onderzoek gedaan. Kijk eens in de kennisbank van SNPI en bekijk de vele wetenschappelijke onderzoeken die er zijn. 

  Bedrijfsbrede regelingen hebben meer effecten dan regelingen voor de top. Ook regelingen met echte aandelen hebben betere resultaten dan bijvoorbeeld optieplannen.  

  SNPI voert zelf geen onderzoeken uit. Bovengenoemd hebben wij niet zelf bedacht, maar komen uit wetenschappelijke onderzoeken. 

  Ga naar de kennisbank van SNPI

  New call-to-action

  Financiële participatie en hoe de overheid dit zou moeten bevorderen:

  Nederland loopt al jaren achter ten opzichte van het buiteland. In veel landen zijn er fiscale voordelen voor aandelen en optieregelingen. (Zie ook IAFP) Aandeelhouderschap door medewerkers wordt in Nederland helemaal niet fiscaal gestimuleerd en je zou zelfs kunnen stellen dat bedrijven worden belemmerd om een aandelenplan in te voeren (zie rechts). Een gemiste kans!

  Brede medewerkersparticipatie via aandelen is goed voor:

  1. het bedrijf:
  2. goed voor de medewerkers en
  3. goed voor de economie. 

  Wat zou de overheid kunnen doen?

  In heel veel Europese landen is het mogelijk om belastingvrij aandelen te schenken aan de medewerkers. Dan zijn er nog landen die verregaande fiscale modellen hebben voor medewerkersparticipatie. In veel landen is er beleid. 
  Nederland loopt achter ten opzichte van het buitenland. 

   

  Haal belemmeringen weg en stimuleer brede plannen,
  door:

  1. Het schenken van aandelen aftrekbaar te maken van de VpB (nu niet het geval) en maak het mogelijk om jaarlijks aandelen tot bijv.
   € 10.000,- belastingvrij te schenken aan de medewerkers (net zoals veel landen in Europa doen). 

  2. Laat de Belastingdienst duidelijke richtlijnen maken voor participatieplannen, vooral t.a.v. het waarderen van niet-beursgenoteerde bedrijven, zodat vooroverleg niet meer nodig is en medewerkers en ondernemers geen onnodige risico's lopen.

  3. Stimuleer bedrijfsbrede regelingen, waar iedereen van kan meeprofiteren en ontmoedig  topbeloningen. Verruim de werkkostenregeling voor het schenken van aandelen aan alle medewerkers.

  4. Laat de gewone medewerkers met een minderheidsaandeel optimaal profiteren van de rendementen in box 3.

   

  Nieuw Nederlands Model

  Het toepassen van financiële medewerkersparticipatie moet eenvoudiger gemaakt worden en toegankelijker voor alle bedrijven, vooral voor niet-beursgenoteerde bedrijven.

  SNPI heeft het Nederlands Model ontworpen. Dit model is opgesteld om een bedrijfsbrede regeling zo  in te richten, dat de effecten zo groot mogelijk zijn en de risico’s beperkt worden.

  New Call-to-action

  Meer weten over financiële participatie

  Wilt u meer weten over dit mooie onderwerp? Bestel dan ons boek "Iedereen aandeelhouder".

  Het boek van Pascale Nieuwland-Jansen, directeur van SNPI staat al sinds 2015 in de top 1000 van managementboek. Inmiddels is de tweede herziene herdruk verschenen.

  Bestel het boek

  Over SNPI

  SNPI bestaat al 28 jaar (1994) en is het expertisecentrum (non-profit) voor financiële participatie in Nederland. Als kennisplatform helpen wij bedrijven die medewerkers willen laten participeren in het bedrijf. Verder hebben wij een mooi netwerk van participatieve bedrijven met een brede regeling. 

  Kennisbank van SNPI

  HubSpot Video

   

  Kennismakingsgesprek met SNPI

  Wij vertellen u graag meer over de toepassingen van financiële medewerkersparticipatie. U kunt een oriëntatiegesprek aanvragen als meer wilt weten over financiële medewerkersparticipatie, als u met onze adviseurs wilt bekijken of participatie bij uw onderneming zou passen en uiteraard ook met de vraag hoe wij u kunnen helpen bij het invoeren van een passend plan. 
  De kennismakingsgesprekken kunnen ook via Teams plaatsvinden. Het kantoor van SNPI is gevestigd in Apeldoorn. U mag ook bij ons langskomen.

  lees meer